Onze Missie

Versterken - Kracht - Fundament

 

Organisaties tijdelijk ondersteunen met veranderexpertise.
Gebruik maken van de reeds aanwezige sterke punten in de organisatie en bij mensen.
Zorgen voor fundament en geborgde resultaten.

Onze Missie

Versterken - Kracht - Fundament

 

Organisaties tijdelijk ondersteunen met veranderexpertise.
Gebruik maken van de reeds aanwezige sterke punten in de organisatie en bij mensen.
Zorgen voor fundament en geborgde resultaten.

Leidende elementen

Duidelijke aanpak

Forteezza hanteert een duidelijke aanpak. Doelstellingen en resultaten worden vooraf in samenspraak met de opdrachtgever helder gedefinieerd. Vanaf de start wordt reeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de (eind)borging en daarom waar mogelijk met inzet van de eigen organisatie en medewerkers gewerkt. Gedurende de uitvoering wordt helder gecommuniceerd en worden belisssingen tijdig voorgelegd. Borging wordt gerealiseerd door goede overdracht en nazorg. 

Samenhang

Alles hangt met alles samen - veranderingen hebben vaak impact op zowel de organisatiestructuur, de procesinrichting, de ICT als de mensen. Hilde bewaakt deze onderlinge samenhang. Vanuit haar expertise als bedrijfskundige en IT-manager, en haar inmiddels ruime ervaring in het werken met (project)teams of (interim) management functies, zorgt en bewaakt zij dat alle aspecten aan bod komen.

Leiderschap en Samenwerking

Per opdracht en doelstelling wordt gekeken in welke rol de beste ondersteuning wordt geboden. Dat kan zijn als trekker van de verandering - bijvoorbeeld als interim manager bij reorganisaties, of als programma- of projectmanager bij vernieuwings- of optimalisatieprojecten. Maar ook als adviseur, begeleider of coach waarbij de klantorganisatie zelf leiding geeft aan het verandertraject, en door Forteezza op maat ondersteuning wordt geleverd. Kortom, dat wordt in onderling overleg bepaald.

Uitgebreide kennis en ervaring met....

Zorgsector

  • Herstructurering poliklinieken
  • Optimalisatie bedrijfvoering
  • Invoering duaal management

Telecom en Nutssector

  • Digitalisering
  • Optimalisaties systeemketens
  • Quality assurance en auditing

Dienstverlening

  • Interim management
  • Begeleiding transities
  • Optimalisatie bedrijfsprocessen
  

LEES MEER