• Fotobalk Sub

ACHMEA

• Interim management diverse afdelingen declaratieverwerking
• Ondersteuning programmamanagement DeclaratieServices
• Projectmanagement Verrekening Overstappers
• Projectmanagement Outsourcing Declaratieproces
• Programmamanagement Introductie nieuwe Arbodienstverlening
• Begeleiding transformatie beheerafdeling
• Procesaudits
• Coaching

AMPHIA

• Interim Management - a.i. bedrijfsmanager - zorgkern
• Optimalisatie zorgregistratie (DBC registratie)

(FRIESLAND) CAMPINA

• Group Informatie manager Business Unit DMV International
• Corporate Informatie manager Campina

COSIS (NOVO - PROMENS CARE)

• Projectmanagement Stuurinformatie 

ENEXIS

• Quality Assurance (audits) grootschalige datamigraties
• Projectmanagement Invoering Geografisch Informatie Systeem en Digitalisering Data (incl. outsourcing India)

FBTO

• Projectcoördinatie Stroomlijning bedrijfsprocessen Schadeverwerking

HOLLANDPTC

• Projectconsultancy inrichting ICT
• Ontwerp bedrijfsprocessen
• Projectleiding workflow en ICT

KOREIN

• Trainingen Projectmatig Werken

KPN 

• EDP Auditor
• Adviseur Information Economics
• Projectmanager diverse projecten
• Ondersteuning projectmanagement ketencontrole
• Organisatieadvies

LUMC

• Verander- en interimmanagement - a.i. organisatorisch manager - polikliniek Oogheelkunde
• Implementatiebegeleiding integratie afdelingen LUMC en Reinier de Graaf
• Begeleiding organisatiewijziging polikliniek Dermatologie
• Coaching

OOGKLINIEKEN

• Begeleiding certificeringstraject bedrijfsvoering

POSTNL

• Trainingen Projectmatig Werken

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP